ANA SAYFA FORUM ÜYELİK İŞLEMLERİ VİDEOLAR FOTOĞRAF GALERİSİ ZİYARETÇİ DEFTERİ
SARPUN SOHBET PANELİ
DOST SİTELER

 
® KaSTaMoNu | ARaÇ | SaRPuN KöYü ® (www.sarpun37.tr.gg)
ARAÇ SARPUN KÖYÜ  
  ANA SAYFA
  SARPUN HAKKINDA
  SARPUN FM & SOHBET
  ZİYARETCİ DEFTERİ
  UYDUDAN SARPUN'A BAKIŞ
  MUHTARIMIZ
  KÖY İMAMI
  ÜYELİK İSLEMLERİ
  HABER ARSIVI
  FORUM
  KÜNYE
  ANKET
  VİDEOLAR
  REKLAM
  SARPUNLULAR ARASI İLETİŞİM
  ŞİİR VE MANİLERİMİZ
  ŞİVEMİZLE MEKTUP
  FOTOĞRAF GALERİSİ
  ŞEHİTLERİMİZ
  YEMEK KÜLTÜRÜ
  GELENEKSEL OYUNLAR
  BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
  TEKNiK DESTEK
  İLETİŞİM
  GENEL
  DÜĞÜN
  SAĞLIK
  VEFAT (6)
  ----- KASTAMONU İLİMİZ -----
  KASTIN NEYDİ MONİ - KASTAMONU
  TARİHÇE
  GENEL BİLGİLER
  TARİH VE COĞRAFYA
  ULAŞIM
  TURİZM
  EKONOMİ
  NÜFUS
  SOSYAL DURUM
  EL SANATLARI
  KASTAMONU MUTFAGINDAN
  KASTAMONUSPOR
  ARAÇ İLÇEMİZ
  ARAÇ TANITIM (VİDEO)
  FOTO GALERİ
  ARAÇ HAKKINDA
  SİYASİ TARİH
  EKONOMI
  TARİHİ ESERLER
  ÖRF VE ADETLER
  EDEBİYATIMIZ
  YORESEL KIYAFETLER
  HALK EZGILERIMIZ
  ONLAR ARAÇ'LI
  GEZİLECEK YERLER
  ARAÇ ADRES BİLGİLERİ
  YARARLI LİNKLER
  DOST SİTELER
  SON DEPREMLER
  ........
TURİZM

İnanç Turizmi
KÜLLİYELER:

1 ? Yılanlı Külliyesi:

Cami, türbe, Dar-üş Şifa, İmaret, Şadırvan yapıları ile tam bir koplekstir. Külliye Abdülkadir Geylani hazretlerinin 4. oğlu Abdülfettah-ı Veli tarafından M. 1210 yılında kurulmuştur. 1827 yılında meydana gelen yangından sonra onarılmış ve bazı bölümleri yeniden yapılmıştır.

Yılanlı Dar-üş Şifası Porteli:

Kesme taştan inşa edilen yapı girişi M.1271 yılının taş süsleme özelliklerini göstermektedir. Taş işçiliği olarak kitabe yazılmış geometrik ve bitkisel süsleme yapılmıştır. Yakınında bir taş üzerinde kabartma olarak ⿿Yılan Motifi⿝ görülmektedir.

2 ⿿ Nasrullah Külliyesi:

Camii, Şadırvan, Köprü ve medrese ile şehrin sembol yapılarındandır. 2. Beyazıt Döneminde 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılmıştır. Geçen sürelerdi bazı ekler ve büyütmeler ile genişletilmiştir.

Külliye İçersinde Yer Alan Münire Medresesi ( Bayraklı Medrese )

1824 yılında Reis-ül Küttap Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Her birinde 10-12 öğrenci barındıracak ocaklı 23 odalı öğrenci yurdunun geçtiğimiz yıllarda boşaltılması sonucu Kastamonu Valiliğince turizm amaçlı El Sanatları Çarşısına dönüştürülmek üzere çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

3 ⿿ Şeyh Şaban-ı Veli (Hz Pir) Külliyesi :

İlin en büyük ve en önemli dini turizm merkezidir. Hisarardı semtinde yer alan külliye; Camii, Türbe, Asa Suyu,Şadırvan, Kütüphane ve Ahşap Konaklardan meydana gelmektedir. Külliyede M.1575-1900 yılları arasında yapılanmalar ile genişlemiştir.

4 ⿿ Benli Sultan Külleyisi :.

Ilgaz Dağının kuzey eteğinde, İl Merkezine 30 km mesafede, Ahlat Köyünde bulunmaktadır. Camii, Türbe, Mutfak ve Misafirhaneden müteşekkildir. Kayıtlarda geçen medrese ve kütüphane yapıları günümüzde bulunmamaktadır.

Misafirhane yapısı, M.1515-1520 yıllarında Yavuz Sultan Selim Han döneminde, muhtemelen onun emriyle yapılmıştır. İl⿿ in önemli dini turizm merkezlerinden biridir.

5 ⿿ İsmail Bey Külliyesi ( Aşağı İmaret ) :.

Candaroğlu Hükümdarı İsmail Bey tarafından, adını verdiği İsmail Bey Mahallesinde, tabii kayalık arazi üzerinde, şehire hakim bir mevkiide, cami, türbe, medrese, han, imaret olarak inşa edilmiştir. M.1460 ⿿ 1514 tarihleri arasında yapılanma tamamlanmıştır.

6 ⿿ Yakup Ağa Külliyesi ( Ağa İmareti ⿿ Yukarı İmaret ) :

Şehrin batı yakasında, şehre hakim tepe üzerinde, cami, medrese, sübyan mektebi, imaret mutfağı ve misafirhaneden müteşekkil tam bir külliyedir.

Külliye, 1547 yılında Kanuni Sultan Süleyman⿿ın hazine reisi ⿿ kilercibaşısı Yakup Ağa tarafından yaptırılmıştır.

CAMİİLER :

1 ⿿ Atabey Gazi Camii (Kırk Direkli Camii) :

Çobanoğulları (Atabeyler) dönemine ait olan camii, ilin en eski ve en büyük camilerindendir. Kastamonu da hüküm süren (Atabey) Muzaffer Yavlak Aslan zamanında yapılmış olması muhtemel olup, M.1273 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Kesme ve moloz taştan duvarları olan yapının üzerini (40) direk üzerine oturan ahşap tavan örtmekte olduğundan halk tarafından KIRK DİREKLİ CAMİİ olarak anılmaktadır.

Atabey Gazi Kastamonu Kalesini Bizanslılardan cuma günü fethettiği ve buradaki kiliseyi camiye dönüştürerek ilk cuma namazını kılmasından dolayı Fetih Camii olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla günümüzde de adet olarak cuma hutbesi için minbere kılıç ile çıkılmaktadır.

2 ⿿ İbn-i Neccar (Eli Güzel) Camii :

İbn-i Neccar (Yavuz Selim) Mahallesinde bulunan camii kesme taştan zarif ve güzel Candaroğulları Dönemi yapısıdır. M.1353 yılında yapılmıştır. Camiye girişteki iki kanatlı, meşe ağacından panolar içindeki yazılı ve motiflerle işli kapısı nadir ⿿ güzel örneklerden olup, M.1356 yılında Ankara lı nakkaş Mahmut Oğlu Abdullah tarafından yapılmıştır.

Aynı usta adını ve benzeri kapıyı Kasaba Köyü Mahmut Bey Camiinde de görmekteyiz.

3 ⿿ Kasaba Köyü ⿿ Mahmut Bey Camii :

Şehrin kuzey-batısında, Daday İlçesi güzergahında, şehre 18 km mesafede Kasaba Köyünde bulunmaktadır. M. 1366 yılında Candaroğlu Hükümdarı Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Dıştan sade bir görünümde olan yapının iç yapı tarzı ve süslemesi nadir örneklerdendir.

İçten ahşap tavanı taşıyan sistem, kıble yönünde uzanan ve dört direk üzerinde atılan uzunlamasına ve yatay hatıllarla çatılmıştır. ⿿Bindirme Tekniği⿝ nde çivi kullanılmadan yapılan tek camidir. Ahşap tavanı, katlı mahfelleri ahşap işçiliğinin yanısıra kök boyadan nebati süslemeleri ile ünlüdür.

Camiinin giriş kapısı ahşap oyma sanatının şaheserlerindendir.

1 ⿿ Karanlık Evliya Türbesi :

Türbe tamamen Selçuklu tipi eseridir. Kesme taştan sekiz köşeli yapılmış ve üzeri dıştan sivri külah ile örtülmüştür. İki katlıdır. Sanduka alt kattadır. Cobanlar dönemi hükümdarlarından birine ait olduğu; belki de Hüsamettin Çoban⿿ın medfun olduğu tahmin edilmektedir. Yanında, bitişik konumda türbe mescidi yer almaktadır.

2 ⿿ Aşıklı Sultan Türbesi :

İki katlı yapının ön cephesi Selçuklu tarzında taş işlidir. Alttaki tonozlu bölümde 5 sanduka bulunmaktadır. Bunlardan ortadaki sandukadaki zat halk tabiriyle Aşıklı Sultan⿿dır Kastamonu Kalesinin fethinde düşman okuyla şehit olan ve buraya defnedilen kumandanın mezarı üzerine Selçuklu döneminde yapının inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Sanduka içinde zatın ayak bileklerine kadar bozulmamış halde görülebilmektedir.

3 ⿿ Atabey Gazi Türbesi :

Atabey Gazi Camiinin doğu cephesinde bitişik durumdadır. Tuğladan örülü dıştan yuvarlak, içten sekiz köşeli olup özeri kubbe ile örtülüdür.

İçerdeki üç sandukadan büyük olanı Kastamonu Fatihi Atabey Gazi (Muzaffereddin Yavlak Aslan) ye, yanındaki kızına, diğeri de şehit Kırkkızlardan biri olduğu bilinmektedir.

4 ⿿ Hepkebirler Türbesi :

Aynı isimle anılan caminin yanında iki türbe yer almaktadır. Camii girişine göre sağ taraftaki türbedeki dört yatırdan biri olan (Kays-ül Hemadani Asgar) adındaki sahabe İstanbul ⿿ Eyüp⿿te medfun bulunan Eyüp El Ensari (Eyüp Sultan) ile İstanbul⿿un fethi için yola çıkan zattır.

5 ⿿ Müfessir Alaaddin Türbesi :

Kale Kapısı semtinde, Tevser Tepesinde bulunmaktadır. M.1289 yılında Candaroğlu Hükümdarı Şemsettin Yaman Candar tarafından yaptırıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Müfessir Alaaddin Hz. Belh veya Buhara⿿dan gelmiş olan tevsir alimi olup farsça bir tefsiri ile yalan hadisleri tetkik eden ve reddeden bir eseri bulunmaktadır.

Türbede ayrıca altı zatın daha sandukası bulunmaktadır.

6 ⿿ Terzi Köyü ⿿ Adil Bey Türbesi :

Kesme taştan iki katlı yapıdır. 1. kat kare planlı. 2. kat dıştan yedi köşeli, içten silindirik gövdeli olup, üzeri içten kubbe, dıştan sivri külahla örtülüdür.

Alt katta yer alan altı sandukadan ortadakinin kefeni solmamış, bedeni bütün olarak durmaktadır. Üst katta ortadaki kesme taş sanduka altındaki Adil Bey⿿in mezar sandukasını işaret etmektedir.

Candaroğlu Adil Bey M.1345-1361 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.

7 ⿿ Hatun Sultan Türbesi :

Kırkçeşme Mahallesinde bulunmaktadır. Kesme ve moloz taştan kare planlı olup, üzeri basık kubbe ile örtülüdür. M.1436 yılında (Yıldırım Beyazıt⿿ın Oğlu) Sultan Mehmet Çelebi⿿nin kızı Hatun Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Hatun Sultan, Candaroğlu Hükümdarı İbrahim Bey⿿ in eşi, Fatih Sultan Mehmet in halasıdır. Türbede toplam yedi lahit yer almaktadır.

8 ⿿ Şeyh Mehmet Efendi ( Sacayaklı Sultan ) Türbesi :

İl⿿e 18 km mesafede Hacıveli Köyünün Şeyh Mahallesinde bulunmaktadır. Şeyh Mehmet Efendi Şeyh Şaban-ı Veli Hz.⿿nin halifesidir. M.1662 yılında yapılmıştır.

Türbede hanımı ve oğlu da medfundur. Yanındaki camiden, burada bir aşevi ⿿ imaret olduğu da anlaşılmaktadır.
DENİZ TURİZMİ :

(Plajlar)

Kastamonu deniz turizmi açısından da zengin bir il dir. Bu gaye ile kullanılabilecek bir çok plaj bulunmaktadır.

Cide Gideros Koyu : Arkeolojik ve tabii sit alanı, doğal güzelliğe sahiptir.

Cide : İlçe merkezinde Belediye Plajı, Kadınlar Plajı, Kumluca Yolu Kumsalı, Akbayır Köyü Kumsalı

Doğanyurt : Liman İçi Plajı, Kadınlar Plajı Kumsalı

İnebolu : Boyranaltı Plajı, Gemiciler Köyü Plajı

Bozkurt : Yakaören (İlişi) Kadınlar Plajı, Yakaören (İlişi) Çınar Altı Plajı

Abana : Belediye Halk Plajı, Tatil Köyü Plajı ⿿ Kumsalı, Hacı Veli Köyü Kumsalı

Çatalzeytin : Ginolu Arkeolojik ve Tabii Sit Alanı doğal güzellikler sergilemektedir. Ginolu Kumsalı ⿿ Plajı Ayrıca İnebolu, Abana, Doğanyurt, Cide, Çatalzeytin İlçelerinin sahillerinde yat turizmi için uygun koylar bulunmaktadır.
YAYLA TURİZMİ
İl yayla turizmi açısından çok zengindir. Başta Araç İlçesi olmak üzere daha ziyade Azdavay, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Bozkurt ilçelerinde bulunan yaylalarda yayla turizmi yönünden gerekli altyapıların tamamlanmasından sonra bu güçlü potansiyelin daha etkin, ülke ve bölge turizmine de katkı sağlayacak şekilde kullanılabileceği belirtilebilir.

İl de bulunan başlıca yaylalar.;

Araç: Dereyayla Bölgesi (Munay, Fındıklı, Başköy, Sıragömü ve İki Ornaz, Kirazlı Yaylaları)

Daday : Oluklu Yayla Mevkii, Ballı Dağ Mevkii

Azdavay - Pınarbaşı : Suğla Yaylası

Küre : Belören Köyü Mevkii, Ayrancı Yaylası

Tosya : Kösen Çayırı Yaylası, (Yeşilgöl) Sekiler Yaylası, Dipsizgöl Yaylası

Devrekani : Alaman Dağı Mevkii, Yaralıgöz Mevkii, Belovacık Köyü, Balıklı Göl

Bozkurt : Gürcü Yaylası, Mamatlar Yaylası, Göynük Dağı, Sarıcaörük Yaylası, Bakacaoğlu Yaylası, Asarbaşı Yaylası, Karacaoğlan Yaylası
TERMAL TURİZM :

Sağlık Turizmi için çok büyük potansiyeli olan yurt çapında faaliyet gösterebilecek içmeler ve kaplıcalar bulunmaktadır. Mevcut olanlar mahalli ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Geliştirmek için çalışmalar yapılmamaktadır.

1 ⿿ Giricik Suyu :

Araç İlçesi, Mesudiye Mahallesinde bulunan ⿿Giricik Suyu⿝ nun egzamalar için tedavi edici olduğu bilinmektedir.

2 ⿿ Acı Su :

İl Merkezinde Duruca Köyünde ⿿Acı Su⿝ adıyla bilinen tabii soda suyu çıkmaktadır.

3 ⿿ Ayazma :

Pınarbaşı, Ilıca Köyündeki Roma Dönemi ⿿Ayazma⿝ kullanım harici durumdadır.2002 yılında yapı onarımı ve suyun kullanımı için programa alınmıştır.

4 - Çamur :

Araç, Boyalı Nahiyesinde Mendik Köyündeki ⿿Çamur⿝ eklem ağrılarını tedavi edicidir.Pınarbaşı İlçesi Muratbaşı Köyünde Kanlıçay kenarındaki çamur ekzama, romatizma, ağrılarını tedavi edicidir.

5 ⿿ Sarılık Suyu :

Araç, Sıra Gömü Yaylasındaki ⿿Sarılık Suyu⿝ sarılık hastalığına iyi gelmektedir.

6 ⿿ Fatmanın Oluğu :

Araç, Yuvalca Yaylasında ⿿Fatmanın Oluğu⿝nun mide ve böbrek hastalığını tedavi edici olduğu bilinmektedir.
KIŞ TURİZMİ :

1- Kastamonu ⿿ Ilgaz ⿿ Kış Sporları Turizm Merkezi :

İl kuzeyden Küre ( İsfendiyar) Dağları, güneyden Ilgaz Dağı ile çevrelenmiş olduğundan, kış mevsiminde bol kar almaktadır. Gerek arazi özellikleri, gerek bol kar yağışı almasından dolayı kış turizmi için çok rağbet görmektedir.

Konumu : Büyük bölümü Kastamonu İli sınırları içinde kalmak üzere Çankırı İl sınırlarına da girmektedir. Kastamonu ⿿ Ankara karayolu güzergahındadır. Tesisler kesimi anayola 1.5 km mesafede kalmaktadır. Ilgaz Dağı üzerinde bulunmaktadır.

Kastamonu İl Merkezine 40 km mesafededir.

Ulaşım : Ankara ⿿ Kastamonu Karayolu üzerinde mutad araçlarla gelmek istenildiğinde, tesisler servisleri ile anayoldan karşılayarak almaktadır. İl merkezinden tarifeli karşılıklı minibüsler çalışmaktadır. Ayrıca tur otobüsleri ve özel vasıtalarla sağlanmaktadır.

Diğer Yerleşim Merkezlerine Uzaklığı :

Kastamonu⿿ya ⿿ 40

Ankara⿿ya - 200

İstanbul⿿a ⿿ 475 km⿿dir.

İstanbul⿿dan karayolu ile gelinmek istenildiğinde E-5 karayolundan Gerede ⿿ Çorum hattının Kastamonu ⿿ Ankara yolu ile Ilgaz İlçesi kesiminde kesiştiği kesimden 20 km kuzey (Kastamonu istikametine devam edildiğinde ulaşılabilinmektedir.

En yakın hava alanı 200 km uzaklıkta Ankara Esenboğa Hava alanıdır.

Tabii Özellikleri : Ilgaz Dağının 1050-2000 mt arasında yükseklikte bulunmaktadır. Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içindedir. Kurulduğu açık alanın toplam uzunluğu takribi 1500 mt, genişliği 100 mt civarındadır. Çevresi köknar, çam ormanlı ile örtülüdür. Aynı zamanda piknik, avcılık, safari, yürüyüş gibi çok çeşitli turizm imkanları da bulunmaktadır.

Kayak Mevsimi : Aralık ⿿ Nisan arası

Kar Kalınlığı : 0.50 ⿿ 2.50 mt ( ortalama)

Konaklama ve Mekanik Tesisler : Kayak merkezinde 800 mt ve 1500 mt uzunluğunda iki adet kayak pisti bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne ait (1) adet çift oturaklı telesiyej tesisi çalışmaktadır. Üst istasyonu1995 mt, alt istasyonu1850 mt irtifada dır. Tesisin uzunluğu 693 mt, kapasitesi ise 688 kişi / saattir.

Ayrıca (1) adet teleksi tesisi mevcuttur Hat boyu 950 mt, kapasitesi ise 800/1000 kişi saattir.

Telesiyej alt istasyonu yakınında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait (1) tesis ile (1) adet özel teşebbüs konaklama tesisi bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan özel teşebbüs tatil köyünün bir bölümü hizmete açılmıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesine ait Ilgaz Tesislerinde resmi ve sivil ziyaretçilere hizmet vermektedir. Kayak Merkezinde toplam (666) yatak kapasitesi mevcuttur.

Sağlık ihtiyaçları için, sezon sırasında ambulans ve sağlık ekibi görevlileri bulunmaktadır. Telefon ve GSM haberleşmesi kesintisiz sürmektedir. Kastamonu ⿿ Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Kastamonu ⿿ Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi mevzii imar planı çalışmaları tamamlanmış olup, onay beklemektedir. Bu planlama ile daha geniş ve başka kesimlerde (Hacet Tepesi Mevkiinde) kış sporları için yapılanma ve konaklama tesisleri kurma imkanları ile genişlemesi sağlanmış olacaktır.

2 ⿿ Küre ⿿ Belören Tatil Köyü Kayak Merkezi :

Konumu : Kastamonu ⿿ Küre Karayolunda, Küre İlçesine 5 km, Kastamonu ya 55 km mesafede dir. Anayola 2 km lik yol ile bağlanmaktadır.

Ulaşım : Özel vasıtalarla sağlanmaktadır.

Diğer Yerleşim Merkezlerine Uzaklığı :

Kastamonu⿿ya 55 km,

Küre⿿ye 5 km,

İnebolu⿿ ya 30 km

Ankara⿿ya 295 km

İstanbul⿿a 555 km uzaklıktadır.

Tabii Özellikleri : Küre Dağlarının güney cihetinde kurulu köyün çevresi tepelik durumda, ekim arazisi plato konumundadır. Çevresi çam ormanları ile kaplıdır . Köyde her mevsim yaşantı sürmektedir. Köy evleri yöresel mimari özellikleri taşımaktadır.

Kış sporları yanı sıra yaylacılık, avcılık imkanları da bulunmaktadır. Köyde 30 haneden 10 hanede yaşantı devam etmekte, diğerleri yılın uzun zamanı boş kalmaktadır. Ziyaretçilerin köy evinde konaklamaları için çalışmalar yapılmaktadır. Belediye Başkanlığınca üst kesimde 1 adet yeme-içme için dağ evi ve konaklama için (5) dağ evi yaptırılmıştır. Mekanik tesis bulunmamaktadır. 250 mt iniş ve 250 mt çıkışı olan kayak pistinde mahalli oturma tipi ⿿Kayık⿝larla kayak yapılmaktadır.
SPOR TURİZMİ:

1- Bisiklet Turları:

Kastamonu İl Merkezi

Kastamonu ⿿ İnebolu Karayolu Güzergâhı

Araç ⿿ Dereyayla Bölgesi (Dağ Bisikleti)

2- Olta Avcılığı:

Devrekani Beyler Barajı

Daday ⿿ Yumurtacı Göleti ile bütün akarsular ve derelerde olta balıkçılığı yapılabilmektedir.

3 ⿿ Dağ Yürüyüşü:

Kastamonu Merkez ⿿ Ilgaz Dağı ⿿ Hacet Tepesi

Küre ⿿ Belören Köyü

Küre ⿿ Geriş ⿿ Karadonu ⿿ İpsine Tepesi ⿿ Ersizler Dere Hattı

Çatalzeytin ⿿ Yaralıgöz

Tosya ⿿ Berçin Köyü ⿿ Hacet Tepesi

Tosya ⿿ Çifter Köyü ⿿ Karakaya da gerçekleştirilebilmektedir.

4 ⿿ Doğa Yürüyüşü:

Kastamonu Merkez ⿿ Ballı Dağ

Kastamonu Merkez ⿿ Uzun Yazı

Kastamonu Merkez ⿿ Ilgaz Dağı

Küre ⿿ Belören Tatil Köyü

Küre ⿿ Ersizler Dere Mevkii

Tosya ⿿ Kösen Çayırı Yaylası

Tosya, (Yeşilköy) Sekiler Yaylası

Tosya ⿿ Çukurhan Yaylası

Tosya ⿿ Dipsizgöl Yaylası

Çatalzeytin ⿿ Yaralıgöz

Araç ⿿ Dereyayla Bölgesinde yapılmaktadır.

5 ⿿ Atlı Doğa Yürüyüşü:

Daday ⿿ Çömlekçiler Köyü; Türklük Oluğu Mevkii - Halaçoğlu Yaylası -Taşçılar Köyü hattı

Araç ⿿ Dere Yayla Bölgesi; Sıra Gömü - Gölcük ⿿ İkiornaz ⿿ Munay ⿿ Uğru - Kirazlı hattı

Araç ⿿ Puvalza ⿿ Yazıköy - Asar Kale Yolu hattı

Daday ⿿ Araç İlçeleri arası orman yolu hattı en uygun güzergâhlardır.

6 ⿿ Kaya Tırmanışı:

Küre ⿿ İpsine Tepesi

Küre ⿿ Ersizler Dere Tepesi

Pınarbaşı ⿿ Murat Başı Köyü, Valla Kanyonu Tepesi

7 ⿿ Kamp ⿿ Karavan Turizmi:

Kastamonu Merkez ⿿ Kadı Dağı

Kastamonu Merkez ⿿ Uzunyazı

Kastamonu Merkez ⿿ Açıkmaslak

Araç ⿿ Dereyayla Bölgesi

Cide ⿿ Doğanyurt ⿿ İnebolu ⿿ Abana ⿿ Bozkurt ⿿ Çatalzeytin sahilleri

Küre ⿿ Belören Tatil Köyü

Küre ⿿ Ayrancı Yaylası

Küre ⿿ Masruf Mevkiinde kamp kurulabilmektedir.

8 - Av Turizmi:

Taşköprü, Kaygunca ⿿ Bademci ⿿ Dereköy hattı

Taşköprü, Dağbelören ⿿ Kirazcık ⿿ İmamoğlu ⿿ Alasökü ⿿ Şehirören bölgesi

Taşköprü, Elekdağı ⿿ Oymaağaç ⿿ Sökü ⿿Badem Bekdemir- Çambaşı ⿿ Paşa ⿿ Gündoğdu Bölgesi

Cide ⿿ Başköy (Güren) bölgesi

İnebolu yaylaları ⿿ köyleri

Bozkurt yaylaları ⿿ köyleri sürek domuz avı

Çatalzeytin ⿿ köyleri sürek domuz avı

Devrekani ⿿ beyler barajı olta balık avcılığı

Daday ⿿ Yumurtacı Göleti olta balık avcılığı yapılmaktadır.

9 ⿿ Yamaç Paraşütü:

Abana ⿿ Bahriyeliler Mevkii

Tosya ⿿ Ortalıca Beldesi, Bektaşlar Mahallesi Arası

Araç ⿿ Boyalı Nahiyesi, Gülpü Dağı ⿿ Solucan Ovasa arası, Boyalı Vadisi

Küre ⿿ Belören Tatil Köyü

10 ⿿ Su Altı Dalış Turizmi:

Cide ⿿ Gideros Koyu,

Çatalzeytin ⿿ Ginolu Koyu ile sahil bandı

11 ⿿ Rüzgar Sörfü:

Karadeniz sahil bandında yer alan (Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt Çatalzeytin) kesimlerinde

12 ⿿ Su Sörfü:

Karadeniz sahil bandında yer alan (Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt Çatalzeytin) kesimlerinde

13 ⿿ Çim Pateni ⿿ Çim Kayağı:

Araç ⿿ Muanlar, Hatip ve Başköy Yaylaları ile yükselti ve eğimleri,

14 ⿿ Golf Turizmi:

Araç, Dere Yayla bölgesindeki yaylalarda çok müsait alanlar mevcut olup, sahaların konumu ve özellikleri ile yurt dışından dahi yatırımcı, organizatör, oyuncu cezp edecek mahiyettedir.

15 - Jeep Safari:

Hanönü, Ormaniçi

Abana, Bağlık, Çayırak ⿿ Hacı Veli Mevkii hattı

Küre, Bediroğlu ⿿ Batallar ⿿ Karagürgen ⿿ Küre hattı

Küre, Masruf ⿿ Avşar ⿿ Kösreli ⿿ Yayla ⿿ Zırmana ⿿ Çaybükü ⿿ Beyalan ⿿ Başören ⿿ Batallar ⿿ Küre hattı
MİLLİ PAKLAR :

1 ⿿ Ilgaz Dağı Milli Parkı :

Konumu : Batı Karadeniz Bölgesinde, Kastamonu ve Çankırı İlleri sınırları içinde bulunmaktadır

Ulaşım : Ankara ⿿ Çankırı ⿿ Kastamonu Devlet Karayolu Milli Park içinden geçmektedir. Kastamonu il merkezine 40 km, Ankara⿿ya 200 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kaynak Değerleri : Orta Anadolu⿿dan Kuzey Anadolu⿿ya geçiş kuşağında yükselen Ilgaz Dağı yöresinin arazi yapısı genellikle serpantiler, şiştler ve volkanik kayaçlardan meydana gelmiştir. Sahada yer yapısı kadar dağ oluşum hareketleri yönünden de ilgi çekici örnekler bulunmaktadır.Türkiye⿿nin en uzun ve hareketli kırık hattı olan Kuzey Anadolu Fayı,Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçmektedir. Saha değişik karakterlerde vadiler, sırtlar ve doruklardan meydana gelmiştir. Ayrıca üst değerde peyzaj özellikleri sunan jeoformolojik bir yapıya sahiptir.Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına doğru gelişen karaçam, kızılçam, köknar hakim ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü, Zengin ormanaltı topluluğu ile desteklenmektedir. Bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi, yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı sağlamaktadır.

Ayrıca dünyada nadir bulunan bitki çiçek türlerinden (enbitik) sayılı olanlarını görmek mümkün olabilmektedir.Milli parkın diğer önemli bir kaynağı da kış sporları imkanıdır. Ilgaz Dağının bu doğal ve rekreasyon kaynakları milli parkın ana kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

Görülmesi Gereken Yerler: Jeolojik ve jeoformolojik oluşumları, heybetli orman dokusunun oluşturduğu peyzajın çeşitliliğini görmek mümkündür.

Kayak sporu yapmayı ve izlemeyi sevenler içinde Ankara Konağı diye adlandırılan saha cazibe noktasıdır.

Mevcut Hizmetler : Ankara il merkezine en yakın kayak sporu merkezi milli park içindedir. Ayrıca sahada doğal yürüyüş çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma imkanı ile günübirlik aktiviteler için uygun imkanlar mevcuttur.

Milli park sınırları içindeki Baldıran Vadisinde Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve avlanma göletleri hizmete açıktır. 15 Haziran ⿿ 15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler bu sahada sportif olta balıkçılığı yapabilecekleri gibi yılın her günü isteklerine göre üretim istasyonlarından balık alma imkanına sahiptir.

Milli park içinde olan Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinde 800 mt uzunluğunda kayak pisti ile 1500 mt uzunluğunda iki adet telesiyej ve teleksi tesisi çalışmaktadır.

Konaklama : Milli parka gelen ziyaretçilerin yeme ⿿ içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere park içinde Kastamonu İl Sınırları kesiminde özel işletmede ikmal inşaatı devam eden bir tatil köyü ve sosyal tesisleri özel işletmede bir otel ve kamuya ait Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Tesisleri ile Ankara Üniversitesi Ilgaz Tesisleri bulunmaktadır. Tesisler toplam ( 666 ) yatak kapasitesine sahiptir.

2 ⿿ Kastamonu ⿿ Bartın Küre Dağları Milli Parkı :

Yeri : Batı Karadeniz Bölümünde Kastamonu ve Bartın İlleri sınırlarında 37.000 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Özelliği : Küre Dağları Milli Parkı Batı Karadeniz Bölümünün Küre Dağları üzerinde en zengin flora ve faunaya sahip yörelerinden biridir. Bölgenin kullanımına açılmamış bakir yerlerinden biridir. Alanın büyük bölümü Kastamonu İli sınırları içinde kalmaktadır. Milli park çevresinde idare olarak Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Bartın, Kurucaşile, Amasra ve Cide bulunmaktadır. Parkta yaşayan hayvanlar arasında geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler bulunmaktadır.

Görülebilecek Yerler: Valla Kanyonu, Aydos Kanyonu, ve Ilgarini Mağarası,Mantar Mağarası, Kuyluş, Ejderha Ağzı Mağarası, Ilıca Köyünde Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu görülmeye değer yerlerdendir.

Mevcut Hizmetler ve Konaklama : Pınarbaşı Kaymakamlığınca Yamanlar Köyünde eski ilkokul binası konaklama ünitesine dönüştürülmüştür. İlçede kamu misafirhanelerinden yararlanılmaktadır. Yöresel köy evlerinin konaklama ve turizm amaçlı çalışmaları yapılmaktadır.


WWW.SARPUN37.TR.GG  
 
[ADMINLER]
ßy Şenol Ortaşengün -
[Sitemizdeki Üyeler - Sırasıyla]
Metin Ortaşengün- Satı Ortaşengün- Erdal Ortaşengün- Rüçhan Büyükşengün- İsa Deligöz (Memişoğlu) - "> Ahmet Ortaşengün- Rasim Ortaşengün- Kazım Ortaşengün- Yasin Ortaşengün- Muzaffer Deligöz (Gazeteci-Yazar) - Engin Sütçü (Sarcılar) - Nihat Kasapbaşı (Sarcılar) - Kamil Ortaşengün- İsa Yılbaşı - Macide(Süzey Köyü) - fmayvaci- Rıfat Köle - Oguz & Cengiz Buldurucu - Engin Sütçü (Sarcılar)- Mitat Emircan Kasapbaşı (Sarcılar) - Şengün - Nurgül Deligöz - Mehmet Buldurucu (Çobanoğlu) - Emin Sütçü (Sarcılar) - Sedat Kasabbaşı (Sarcılar) - Mesut Sütçü (Sarcılar) - Osman Ceylan - Hüseyin Menteşe (Sarcılar) - Banu Özdemir (Çobanoğlu Mah.)- Satılmış Kasabbaşı (Sarcılar)- İsa Civan (Sarcılar)- Resul Deligöz (Memişoğlu)- Yasin Hamdi Ayvacı (Çobanoğlu)- Vahit Sütçü (Sarcılar)- İsmail Kara(Akıncılar Köyü)- Ahmet Buldurucu (Çobanoğlu)- Erdal Ayvacı (Çobanoğlu)- Suat Ayvacı (Çobanoğlu)- Yasemin Özelci- Hakan Sütçü (Sarcılar) - Kahraman Buldurucu (Çobanoğlu) - Şenol Buldurucu (Çobanoğlu) - Nevzat Ortakasapbaşı (Sarcılar) - İsmail Civan (Sarcılar) - Taci Ortakasapbaşı (Sarcılar) - Mehmet Kurucu - Mehmet Selçuk Sütçü (Sarcılar) - Celal Sütçü (Sarcılar) - Sadi Ortakasapbaşı (Sarcılar) - Mehmet Satılmış Sütçü (Sarcılar) - Emrah Küçükşengün (Memişoğlu) - Burcu Buldurucu (Çobanoğlu) - Mehtap Buldurucu (Çobanoğlu Mah.)- Gülay Buldurucu (Çobanoğlu Mah.)- Murat Sütçü - Yıldıray Ayvacı - Çetin Ortakasapbaşı- Hakan Kral- (Avukat) H.İsmail Küçükşengün (Memişoğlu Mah.) - Engin Sütçü (Sarcılar)- Necdet Sütçü /Sarcılar) - Halit Deligöz (Memişoğlu) Hidayet Civan (Sarcılar) Veli Küçükşengün (Memişoğlu) Döndüye-İlknur Şirin(Memişoğlu)
[Sitemizi Ziyaret Edenler ]
- - Obalar Köyü - Süzey Köyü - Gergen Köyü - Oycalı Köyü - Çubukludere Köyü - Karacalar Köyü - Munayrat ( Mesudiye ) Köyü- Kıyan Köyü - - - - - - - - - -Habertürk
Haberler www.haberturk.com tarafından sağlanmıştır.
ip adresim


Google Arama
 
https://www.facebook.com/kastamonuaracsarpunkoyu  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
CopyRight © 2007 ~ 2013 -- Sarpun Köyü Web Sitesi ® Tüm Haklari Saklidir. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Hiçbir İçerik Kopyalanamaz,Yayınlanamaz. ( Site Yönetimi ) İstiklal Marşı Turistlik yerler Bölgeler ve Şehirler Diğer